วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

วัดเกาะศาลพระ

วัดเกาะศาลพระเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของตำบลเกาะศาลาพระมีโบสถ์เก่าแก่ที่มีอายุนับร้อยปี นับเป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งของตำบลเกาะศาลพระ ปัจจุบันไม่สามารถใช้การได้ทางวัดจึงได้สร้างโบสถขึ้นมาใหม่ มีลักษณะสวยงามมาก วัดนี้ตั้งอยู่ หมู่8 ต.เกาะศาลพระ (บ้านเกาะมอญ)

ไม่มีความคิดเห็น: