วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

ตลาดน้ำดำเนิน


ประวัติย่อๆของคลองดำเนินสะดวกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะขุดคลองเพื่อเชื่อมโยงแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองเข้าด้วยกัน โดยผ่านท้องที่ต่างๆ ถึงสามจังหวัด โดยเริ่มจากประตูน้ำบางยาง แม่น้ำท่าจีน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านไปยังอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปเชื่อมกับแม่น้ำแม่กลอง ที่ประตูน้ำบางนกแขวกอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อความสะดวกในการสัญจร ในปีพุทธศักราช ๒๔๐๙ พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระปราสาทสิทธิ์ ซึ่งในกาลต่อมาคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่พระสมุหกลาโหม เป็นผู้อำนวยการในการขุดคลองครั้งนี้ เพื่อเชื่อมสามจังหวัดเข้าด้วยกัน ดังกล่าวในข้างต้น โดยใช้แรงงานเป็นลูกจ้างชาวจีน ขุดด้วยกำลังคนล้วนๆ ใช้เวลาประมาณ ๒ ปี จึงแล้วเสร็จ สิ้นงบประมาณเป็นเงิน ๑,๔๐๐ ชั่ง หรือ ๑๑๒,๐๐๐ บาท โดยมีขนาดกว้าง ๖ วา ลึก ๖ ศอก รวมระยะทางทั้งสิ้น ๓๒ กิโลเมตร ทรงพระราชทานนามคลองนี้ว่า “คลองดำเนินสะดวก” อิอิอิ ถ้าใครมีโอกาสไปเยือนตลาดน้ำดำเนินสะดวก อย่าลืมอุดหนุน มะพร้าวน้ำหอมของป้าคนนี้ด้วยนะคะ อัธยาศัยป้าแกน่าประทับใจที่สุดในวันนั้นเลยอ้ะค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: